Τομείς δραστηριότητας

Οι νομικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο της Αναστασίας Καρατζά:

Ποινικό Δίκαιο

 • Υπεράσπιση κατηγορουμένου από την προδικασία, το ακροατήριο μέχρι και την εκτέλεση της ποινής
 • Εκπροσώπηση του παθόντος, κατάθεση εγκλήσεως και υποστήριξη κατηγορίας

για όλα τα ποινικά αδικήματα και ενδεικτικά:

 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας
 • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης και κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα
 • Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
 • Εγκλήματα κατά της Ζωής και προσβολές του εμβρύου
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
 • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια
 • Εγκλήματα κατά τιμής
 • Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών (Ιδιοκτησίας και Περιουσίας)
 • Οικονομικά εγκλήματα
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Παραβίαση νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς
 • Ναρκωτικά
 • Φοροδιαφυγή
 • Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας κ.α.

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική και δικαστηριακή επίλυση όλων των ιδιωτικών διαφορών με παράσταση ενώπιον όλων των Πολιτικών Δικαστηρίων. Συμβάσεις, Αδικοπραξίες, Αποζημιώσεις, Ευθύνη από Διαπραγματεύσεις, Αποζημίωση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης από τροχαία ατυχήματα κ.α.

 • Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια συναινετικά και κατά αντιδικία, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνων, Δικαστική συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή βία κ.λ.π.
 • Εμπράγματο Δίκαιο και Δίκαιο Ακινήτων : Έρευνες ακίνητης περιουσίας, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων, υποθηκών, διεκδικήσεις ακινήτων, αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, καταχώρηση ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, διορθώσεις αρχικών εγγραφών Κτηματολογίου κ.λ.π.
 • Κληρονομικό Δίκαιο: Διαθήκες, αποδοχή κληρονομιάς, Αποποιήσεις ενηλίκων και ανηλίκων, Πιστοποιητικά Πλησιέστερων Συγγενών, δικαστηριακή και εξωδικαστική εκπροσώπηση κλπ.
 • Μισθώσεις: Σύνταξη μισθωτηρίων κατοικιών ή επαγγελματικών μισθώσεων, διαταγές απόδοσης μισθίου, διαταγές πληρωμής μισθωμάτων κλπ.
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης: Κατασχέσεις, Πλειστηριασμοί, Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής, Πλειστηριασμών, αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας κ.λ.π.

Εμπορικό Δίκαιο

 • Ίδρυση νομικών προσώπων
 • καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ
 • εμπορικές συμβάσεις
 • ηλεκτρονικό εμπόριο
 • λύση νομικών προσώπων
 • διαταγές πληρωμής
 • προετοιμασία νομιμοποιητικών εγγράφων εταιριών, πρακτικών οργάνων εκπροσώπησης
 • ρυθμίσεις δανείων και οφειλών κ.α.

Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο

 • Φορολογικές διαφορές
 • Προσφυγές κατά πράξεων της διοίκησης
 • Εξωσυμβατική ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης (αγωγές κατά Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου)
 • Κοινωνική Ασφάλιση – Συντάξεις
 • υπαλληλικές προσφυγές (προαγωγές, αποσπάσεις, μεταθέσεις)
 • πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων κ.α.