Βιογραφικό

Η δικηγόρος Αναστασία Καρατζά γεννήθηκε στη Χίο το 1988 και μεγάλωσε στον Κάμπο της Χίου. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου ως άνω Πανεπιστημίου στον τομέα «Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών», η δε διπλωματική της εργασία είχε ως αντικείμενο την ποινική αντιμετώπιση των πολύνεκρων δυστυχημάτων στο πλαίσιο της συγκοινωνίας.

Το 2011 έλαβε το πτυχίο της και πραγματοποίησε την άσκησή της στο δικηγορικό γραφείο του κ. Γραμματά Κουρτούκα, στη Θεσσαλονίκη. Το 2013 έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έκτοτε συνεργάστηκε με έγκριτα δικηγορικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τη Χίο, ασχολούμενη με υποθέσεις αστικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου. Σήμερα, είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις κ διατηρεί το ατομικό της γραφείο στη Χίο με κύρια ενασχόληση το ποινικό, το αστικό και το διοικητικό δίκαιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ετών ασκεί μάχιμη δικηγορία με επαγγελματισμό και άρτια επιστημονική κατάρτιση, είτε σε επίπεδο παροχής νομικών συμβουλών, είτε σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης των εντολέων της, ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών Αρχών, αλλά και στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ειδικότερα, έχει χειριστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά, πληθώρα υποθέσεων ποινικής φύσεως, οικογενειακών, ενοχικών και εμπράγματων διαφορών, καθώς και αγοραπωλησιών ακινήτων. Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των εντολέων της, συνεργάζεται με συναδέλφους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μυτιλήνης και άλλων πόλεων, καθώς και με ειδικούς πραγματογνώμονες πχ. εξειδικευμένους ιατρούς, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, μηχανικούς κλπ.

Η νομική υποστήριξη των εντολέων του δικηγορικού γραφείου εκκινεί από την μελέτη φακέλου, νομική συμβουλή και ενημέρωση, περιλαμβάνει την απόπειρα διαμεσολάβησης, αν απαιτηθεί οδηγείται στη δικαστική αίθουσα και εξακολουθεί μέχρι την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Προς τον σκοπό αυτό, η δικηγόρος παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις της νομοθεσίας, αλλά και της νομολογίας και συγκεκριμένα συμμετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που αφορούν στους ανωτέρω τομείς του δικαίου, ενώ, ταυτόχρονα είναι συνδρομήτρια σε εξειδικευμένα νομικά περιοδικά.

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.