Ένα νέο νομικό πλαίσιο για το θεσμό της υιοθεσίας

Το 2018 ψηφίστηκε ο ν. 4538/2018 με αντικείμενο τη βελτίωση, επιτάχυνση και θωράκιση της διαφάνειας στην διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας ανηλίκων παιδιών. Προς την κατεύθυνση αυτή συστήθηκε με τον ως άνω νόμο το «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας – Ε.Σ.Αν.Υ.», του οποίου σκοπός είναι η αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων παιδιών. Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης της νομοθεσίας, προβλέπεται πλέον ότι ακολουθείται μια ενιαία διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή θετού γονέα, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά. Όπως πληροφορούμαστε από την ιστοσελίδα https://www.anynet.gr/pubnr όπου παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τις σχετικές διαδικασίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα παιδιά που πρόκειται να δοθούν για αναδοχή ή υιοθεσία, που σήμερα ζουν σε ιδρύματα ή εγκαταλείπονται σε δημόσια νοσοκομεία και μαιευτήρια, εγγράφονται στα Μητρώα Ανηλίκων και αποκτούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό φάκελο της καταγωγής τους, ο οποίος συμπληρώνεται με ατομικό σχέδιο για την αποκατάστασή του. Κάθε παιδί με την ενηλικίωσή του μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελο και να μάθει για την καταγωγή του. Μέχρι σήμερα μια πολύ σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος ήταν ότι οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να περιμένουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα για να εκκινήσει η διαδικασία, ενώ με το νέο πλαίσιο, εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι κοινωνικοί λειτουργοί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε -Ν.Π.Δ.Δ.) δύνανται να την διεξαγάγουν, μειώνοντας έτσι θεαματικά τον χρόνο αναμονής.
Ανάγνωση ολόκληρου του άρθρου “Ένα νέο νομικό πλαίσιο για το θεσμό της υιοθεσίας”