Βιογραφικό

Η δικηγόρος Αναστασία Καρατζά γεννήθηκε στη Χίο το 1988 και μεγάλωσε στον Κάμπο της Χίου. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου ως άνω Πανεπιστημίου στον τομέα «Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών»

Το 2011 έλαβε το πτυχίο της και πραγματοποίησε την άσκησή της στο δικηγορικό γραφείο του κ. Γραμματά Κουρτούκα, στη Θεσσαλονίκη. Το 2013 έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έκτοτε συνεργάστηκε με έγκριτα δικηγορικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τη Χίο, ασχολούμενη με υποθέσεις αστικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου. Σήμερα, είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις κ διατηρεί το ατομικό της γραφείο στη Χίο με κύρια ενασχόληση το ποινικό, το αστικό και το διοικητικό δίκαιο.

Δείτε περισσότερα…

Τομείς δραστηριότητας

Οι νομικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο της Αναστασίας Καρατζά:

  • Ποινικό δίκαιοΥπεράσπιση κατηγορουμένου από την προδικασία, το ακροατήριο μέχρι και την εκτέλεση της ποινής. Εκπροσώπηση του παθόντος, κατάθεση εγκλήσεως και υποστήριξη κατηγορίας.
  • Αστικό δίκαιοΣυμβουλευτική και δικαστηριακή επίλυση όλων των ιδιωτικών διαφορών με παράσταση ενώπιον όλων των Πολιτικών Δικαστηρίων. Συμβάσεις, Αδικοπραξίες, Αποζημιώσεις, Ευθύνη από Διαπραγματεύσεις, Αποζημίωση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης από τροχαία ατυχήματα κ.α.
  • Εμπορικό δίκαιοΊδρυση νομικών προσώπων, εμπορικές συμβάσεις, λύση νομικών προσώπων, διαταγές πληρωμής, προετοιμασία νομιμοποιητικών εγγράφων εταιριών, πρακτικών οργάνων εκπροσώπησης, ρυθμίσεις δανείων και οφειλών κ.α.
  • Δημόσιο – διοικητικό δίκαιοΦορολογικές διαφορές, Προσφυγές κατά πράξεων της διοίκησης, Εξωσυμβατική ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνική Ασφάλιση – Συντάξεις, υπαλληλικές προσφυγές, πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων κ.α.

Δείτε περισσότερα…